--> اسلام و قرآن نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM

اسلام و قرآن


Sunday, July 06, 2003
 
"متاسفانه گرفتاری های من كماكان ادامه داره بهمين دليل دير به دير اين وبلاگ به روز می شه اميدوارم تا آگوست مشگلاتم حل بشه و بيشتر بتونم بنويسم اين مطلب هم از من نيست و ايميل نويسنده اش در آن هست به نظر من كه جالب بود."
آفتاب تابان

ازداوج با دختربچگان ۹ ساله: سنت محمد و علي

نقدي بربيانيه جامعه اهل سنت ايران (لندن)

دكتر اصغر عبدي
a.abdi@btinternet.com

شنبه ١۶ شهريور ١٣٨١ ۷ سپتامبر ٢٠٠٢
در تاريخ ١۴ شهريور ١٣٨١ برابر با ۵ سپتامبر ٢٠٠٢، اعلاميه اي با امضاي جامعه اهل سنت ايران (لندن) در باره تجاوز افسر نيروي هوايي سپاه به دختر ۹ ساله بلوچ در كنارك‌منتشر شد. استفاده از كلمه تجاوز توجه مرا به اطلاعيه جلب كرد. در متن اطلاعيه به تبرئه افسر تحت پوشش حكم شيعي متعه و هتك حرمت زنان اشاره شده است. من معمولا از كنار بيانيه هاي اهل سنت به اغماض مي گذرم و نقد انديشه بنيادگرايان اهل سنت را بر عهدة روشنفكران برخاسته از ميان اهل سنت مي نهم ولي در اين بيانيه از مخالفان رژيم هم گلايه شده كه با هموطنان اهل سنت همدردي نمي كنند و دردها و مشكلات آن ها را مشكلات خودشان نمي دانند.

نويسندگان بيانيه خود را پيروان محمد بن عبدالله - بنيانگزار دين اسلام- و ادامه دهندگان راه خلفاي راشدين ابوبكر، عمر، عثمان و علي مي دانند. بنا به روايات اهل سنت، محمد بن عبدالله در سن ۵١ سالگي با عايشه ۶ ساله ازدواج و در سن ۵۴ سالگي با عايشه ۹ ساله همبستر شد. عقد نكاح محمد با عايشه با رضايت ابوبكر (خليفه اول اسلام) انجام گرفت. امروز مسلمانان رابطه جنسي محمد با عايشه را تحت عنوان ازدواج نه فقط مشروع مي دانند بلكه در روايات اهل سنت، اين عقد به عنوان عقدي آسماني و از الهامات فرشته وحي تعبير شده است. به همين ترتيب حاكمان شيعي ايران عقد (چه بطور دائم و چه موقت) دختران ۹ ساله را با اجازه پدر جايز مي دانند. البته خردگرايان نوانديش ايراني رفتار محمد و ابوبكر با عايشه را رفتاري مربوط به ١۴ قرن پيش مي دانند. در آن زمان تجاوز به زنان و دخترانِ كنيز امري عادي بوده است و در قرآن از رابطه جنسي برده داران با زنان برده به عنوان رابطه جنسي مشروع ياد شده است. در حاليكه قرآن رابطه جنسي زنان و مردان بالغ و مختار ازدواج ناكرده را زنا و مستوجب صد ضربه شلاق مي داند. در احادیث سني و شيعه، روايات متعددي درباره سن عايشه در زمان نكاح و همبستري موجود است.

رفتار ستمگرانه ابوبكر و محمد در حق عايشه دختر ابوبكر بعدا توسط محمد و علي درباره فاطمه دختر محمد تكرار شد. بر اساس روايات شيعي، علي ٢۴ ساله با فاطمه ۹ ساله ازدواج كرد. شيعيان نيز نه فقط رفتار محمد و علي با فاطمه را نقد نمي كنند بلكه روايات شيعي عقد نكاح علي و فاطمه را آسماني مي خوانند.

امروز علماي اهل سنت به اعتبار قرآن، محمد بن عبدالله را اسوه حسنه براي مسلمين تا روز قيامت مي دانند و شيعيان نيز نه فقط محمد بن عبدالله و علي ابن ابيطالب را بهترين نمونه هاي انساني براي بشريت مي دانند بلكه فاطمه دختر محمد را بهترين زن عالم مي دانند، و با ترساندن مردم از آتش جاوداني در جهنم و دادن وعده لذت هميشگي در بهشت، به پاسداري از قوانين مرد سالار جامعه بدوي مدينه النبي (يثرب) و ترويج رفتارهاي ضدانساني چون كشتن مرتدين (دگرانديشان) و شلاق زدن زنان و مردان به جرم داشتن روابط جنسي خارج از نكاح محمدي مشغولند. نوانديشان و مدافعين حقوق بشر ايران پا به پاي همفكرانشان در جهان به طور مستمر به دفاع از حقوق مظلومان از جمله حقوق زنان و دختران مسلمان پرداخته اند. ولي بيشترين گلايه از جامعه اهل سنت ايراني مقيم لندن مي رود كه چرا به دفاع از حقوق دگرانديشان قيام نمي كنند. من تا كنون هيچ اعلاميه اي از اين جامعه در نقد رفتار ضدانساني حكومت طالبان در حق زنان و مردان افغاني در دوران تسلط اين آدمكشان ضد آزادي و ضد زن نديده ام. من هيج اطلاعيه اي از جامعه اهل سنت ايران در لندن در دفاع از حق حيات سلمان رشدي، نويسندهء رمان آيات شيطاني نديده ام. مگر نه اين است كه شهروندان بريتانيا امكانات مادي و معنوي خود را صرف دفاع از حقوق انساني بسياري از مسلمانان پناهنده كرده اند، پس چرا جامعه اهل سنت ايران مقيم لندن به مقابله معنوي با آدمكشان سني مذهبي كه به تبليغ قتل سلمان رشدي يا همجنسگرايان بريتانيايي مشغولند بر نمي خيزند. اميد است كه آقايان عضو جامعه اهل سنت معتقد به شلاق زدن زنان و مردان عاشق پيشه بريتانيايي (آن ها كه قصد ازدواج ندارند) يا كشتن و سوزاندن همجنسگرايان بريتانيايي و يا قتل مرتدين نباشند.

امروز نويسندگان بيانيه جامعه اهل سنت در لندن در پناه قوانين بشري زندگي كرده و به تبليغ اسلام و اثبات قوانين الهي بر قوانين بشري مشغولند. به عبارت ديگر، طرفداران احياي سنت بنيانگذار اسلام و صحابه راشدين پشتيبانان رابطه جنسي جنگجويان ۵۴ و ٢۴ ساله اي چون محمد و علي با دختران ۹ ساله اي چون عايشه و فاطمه هستند وگرنه در كنار تلاش هاي خود براي پرورش معنوي خود به نقد رفتار قرون وسطايي محمد و علي با دختربچگان معصوم و مظلوم مي پرداختند.

شايسته است نويسندگان بيانيه به جاي دامن زدن به جنگ هاي مذهبي سني و شيعه در ايران به بهانه رفتار آخوندان حاكم شيعي، به صفوف مدافعين حقوق بشر و طرفداران جدايي دين از حكومت بپيوندند. با اتحاد همه انديشمندان ايراني - صرف نظر از خاستگاه ديني يا قوميشان - براي بسيج مردم ايران براي تغيير قوانين ايران و لغو قوانين مغاير اعلاميه جهاني حقوق بشر و استقرار حكومت دموكراتيكي بر اساس اعلاميه جهاني حقوق بشر با حمايت معنوي ساير ملل متعهد به حقوق بشر، اميد است كه ايران نه فقط سرزمين امني براي همه ايرانيان صرفنظر از دين و نژاد و جنسيت و زبانشان باشد، بلكه پناهگاهي براي دگرانديشان فراري از كشورهاي استبدادزده همسايه گردد.

۷ سپتامبر ٢٠٠٢. انگلستان02/2003
03/2003
04/2003
05/2003
06/2003
07/2003
08/2003
09/2003
11/2003
01/2004
07/2004
05/2005
04/2006

نويسنده آفتاب OSAREH1@YAHOO.COM